Peildatum gemeenschap bij echtscheiding

Peildatum gemeenschap bij echtscheiding

De peildatum voor de vaststelling van de samenstelling en de omvang van de huwelijksgemeenschap is het tijdstip van ontbinding van de huwelijksgemeenschap. Wat op die dag in de gemeenschap zit, moet verdeeld worden.

De datum van ontbinding is naar huidig recht de datum van indiening van het echtscheidingsverzoek, als er daarna ook echtscheiding volgt (dat wil zeggen: inschrijving van de uiteindelijke echtscheidingsbeschikking in de registers van de burgerlijke stand van de gemeente van de huwelijksvoltrekking).

Van de datum van ontbinding van de huwelijksgemeenschap kan niet worden afgeweken, ook niet op grond van redelijkheid en billijkheid.

Als peildatum voor de waardering van de tot de huwelijksgoederengemeenschap behorende goederen geldt in de regel de datum van de verdeling.

De feitelijke verdeling kan geruime tijd na de datum van indiening van het echtscheidingsverzoek liggen.

Deze peildatum is het uitgangspunt; Een andere peildatum dan de datum van verdeling is mogelijk als partijen dat hebben afgesproken of als een ander peilmoment voor de waardering uit de redelijkheid en billijkheid voortvloeit.

Bent u op zoek naar meer informatie? Neem gerust contact op met een van de advocaten van Koster CS.

Laatste update augustus 2021