Recht van reclame

Naast een beroep op eigendomsvoorbehoud kan een leverancier een beroep doen op het recht van reclame om niet betaalde zaken van zijn afnemer terug te vorderen, ook als de afnemer failliet is gegaan.

Het moet om roerende zaken gaan die nog bij de afnemer aanwezig zijn en die zich nog in dezelfde staat bevinden als bij aflevering.

De leverancier kan bij wanbetaling schriftelijk de koop ontbinden en de zaken met een beroep op het reclamerecht terugeisen.

Dit geldt niet als de koper voor de volle koopprijs handelspapier heeft geaccepteerd.

Bij gedeeltelijke wanbetaling kan slechts het betreffende deel van de afgeleverde zaken teruggevorderd worden.

De bevoegdheid vervalt wanneer zowel zes weken voorbij zijn gegaan nadat de koopprijs opeisbaar werd als zestig dagen zijn verstreken nadat de zaken onder de koper zijn opgeslagen.

Is de koper failliet gegaan dan kan de curator ervoor kiezen de zaken niet terug te geven maar te verklaren dat de koopprijs wordt betaald dan wel zekerheid te stellen voor de koopprijs.

Wilt u door u geleverde spullen terugvorderen van (de curator van) uw gefailleerde klant, neem dan contact op met Bas Biezen.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *