Concurrentiebeding in arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd?

In arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd zijn concurrentiebedingen in principe niet toegestaan. Alleen in bijzondere gevallen geldt een uitzondering. De werkgever dient zijn zwaarwegende bedrijfsbelangen bij het concurrentiebeding nauwkeurig te omschrijven. De lat ligt hoog.