Het einde van tijdelijke arbeidsovereenkomst tijdig aanzeggen

Sinds 1 januari 2015 geldt de regel dat de werkgever uiterlijk een maand voor het einde van een tijdelijke arbeidsovereenkomst dient aan te geven of de arbeidsovereenkomst eindigt of wat hem betreft kan worden voorgezet, en onder welke voorwaarden. Vergeet de werkgever tijdig aan te zeggen, dan heeft de werknemer recht op een aanzegvergoeding. Die vergoeding is maximaal gelijk aan een maandsalaris. Aanzeggen kan alleen schriftelijk.

Uit rechtspraak blijkt dat aanzeggen via Whatsapp geldig is. Dat is schriftelijk genoeg. Sommige werkgevers kiezen ervoor gelijk bij het begin van de arbeidsovereenkomst aan te zeggen dat de arbeidsovereenkomst zal eindigen en dus niet wordt verlengd. Uit rechtspraak blijkt inmiddels dat een aanzegging opgenomen in de arbeidsovereenkomst geldig is. Op de aanzegging kan worden teruggekomen als partijen na het einde van de arbeidsovereenkomst alsnog besluiten een nieuwe overeenkomst te sluiten. Het is de vraag of de aanzegging de positie van de werknemer met een tijdelijke overeenkomst versterkt.

Voor alle facetten van het arbeidsrecht kunt u bij Koster Advocaten terecht. Wij kunnen, indien nodig, met u een heftige strijd aan gaan in de rechtszaal, maar voordat we dat punt bereiken willen wij altijd eerst preventief aan de slag en kunnen wij als mediator de zaak al afhandelen. Benieuwd wat wij vandaag nog voor u kunnen betekenen? Neem dan contact met ons, zodat wij u direct verder kunnen helpen met uw arbeidsrechtelijke belang!