Transitievergoeding en langdurig arbeidsongeschikte werknemer

Sinds 1 juli 2015 moet de werkgever aan de werkgever nagenoeg altijd de wettelijke transitievergoeding betalen als de werkgever een arbeidsovereenkomst beëindigt die ten minste twee jaar heeft geduurd. Die transitievergoeding kan oplopen tot € 76.000,– of maximaal een jaarsalaris, als het jaarsalaris van de werknemer hoger is dan € 76.000,–.

De transitievergoeding is ook verschuldigd als de werkgever de arbeidsovereenkomst beëindigt nadat de werknemer twee jaar of langer onafgebroken arbeidsongeschikt is geweest, zelfs als de werknemer vervolgens in aanmerking komt voor een WIA-uitkering. Hierop bestaat één uitzondering: de werknemer verliest zijn aanspraak op de transitievergoeding als sprake is van “ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer”. Dat is een zwaar juridisch begrip en gaat veel verder dan “gewoon” verwijtbaar handelen (of nalaten). Nauwelijks denkbaar is, dat deze uitzonderingssituatie zich voordoet in geval van langdurige arbeidsongeschiktheid van de werknemer.

In twee gevallen is de transitievergoeding niet verschuldigd. Optie 1: de werkgever beëindigt de arbeidsovereenkomst met de langdurig zieke medewerker niet, maar laat deze gewoon voortbestaan. Het dienstverband gaat dan een sluimerend bestaan leiden: de werkgever hoeft geen loon meer te betalen en de werknemer hoeft, zolang de arbeidsongeschiktheid voortduurt, niet te werken. Mag dat zomaar? Ja, tot dusver wel. Volgens de rechtbank Midden-Nederland handelt de werkgever die de arbeidsovereenkomst enkel in stand houdt vanwege het niet willen betalen van de transitievergoeding weliswaar onfatsoenlijk, maar dat wil nog niet zeggen dat sprake is van ernstig verwijtbaar handelen van de werkgever. Alleen in dat laatste geval is de werkgever de transitievergoeding alsnog verschuldigd, als de arbeidsovereenkomst wordt opgezegd door de werknemer.

Optie 2: werkgever en werknemer sluiten een vaststellingsovereenkomst, waarmee de arbeidsrelatie met wederzijds goedvinden wordt beëindigd. Bij deze wijze van beëindiging van de arbeidsovereenkomst is de transitievergoeding niet verschuldigd, maar mag een veel lagere vergoeding worden overeengekomen, of zelfs een vergoeding van nihil.

Voor alle facetten van het arbeidsrecht kunt u bij Koster Advocaten terecht. Wij kunnen, indien nodig, met u een heftige strijd aan gaan in de rechtszaal, maar voordat we dat punt bereiken willen wij altijd eerst preventief aan de slag en kunnen wij als mediator de zaak al afhandelen. Benieuwd wat wij vandaag nog voor u kunnen betekenen? Neem dan contact met ons, zodat wij u direct verder kunnen helpen met uw arbeidsrechtelijke belang!

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *