Turboliquidatie van een onderneming

Turboliquidatie is een snelle manier om een vennootschap te beëindigen. Door het besluit tot ontbinding van de algemene vergadering van aandeelhouders houdt de vennootschap op te bestaan, als er ten minste geen baten (activa) zijn. De ontbinding moet vervolgens in het handelsregister van de Kamer van Koophandel worden ingeschreven.

Als er wel baten zijn, kan de vennootschap niet door turboliquidatie worden ontbonden. Dan dient het vermogen van de vennootschap te worden vereffend. Er moet dan dus een vereffenaar aangesteld worden, die de vereffening volgens de wettelijke regels uitvoert.

Bij turboliquidatie van een onderneming hoeft er geen plan van verdeling van het vermogen gemaakt te worden, en er wordt geen rekening en verantwoording opgesteld, gedeponeerd en gepubliceerd.

Als na een turboliquidatie blijkt dat er toch baten waren, lopen de bestuurders kans op aansprakelijkstelling door individuele schuldeisers van de vennootschap.

Maar de risico’s zijn nog groter: Als achteraf blijkt dat de vennootschap toch baten had, kan dit betekenen dat zij aldoor is blijven bestaan. En als de vennootschap is blijven bestaan, zijn de bestuurders verplicht gebleven te zorgen voor bijvoorbeeld correcte jaarrekeningen en de tijdige publicatie daarvan. Zijn de bestuurders die verplichtingen niet nagekomen (omdat zij dachten dat het niet meer hoefde) dan hebben zij volgens de wet hun taken onbehoorlijk vervuld, en lopen zij het risico bij faillissement op te draaien voor alle schulden van de vennootschap en de faillissementskosten.

Kortom, turboliquidatie is een snelle, efficiënte en relatief goedkope manier om een vennootschap te ontbinden, maar voor ertoe wordt overgegaan, is het zaak zorgvuldig de risico’s in kaart te brengen.

Overweegt u turboliquidatie van uw vennootschap, neem dan vrijblijvend contact op met Bas Biezen.