vechtscheiding

Vechtscheiding

Geregeld wordt er in de media gesproken over zogeheten vechtscheidingen en de al dan niet vermeende toename daarvan.

Niet elke scheiding die enigszins tumultueus verloopt, is meteen als vechtscheiding te kwalificeren. Het is normaal dat er rondom de echtscheiding conflicten zijn; het is immers een ingrijpende gebeurtenis en er spelen vaak hevige emoties.

Het wordt pas problematisch als gevoelens van woede en wrok niet uitdoven en (ex) partners elkaar moedwillig proberen te schaden, soms ook ten koste van de eigen belangen en zelfs ten koste van de belangen van de kinderen.

De echtscheidingsadvocaten van Koster cs zijn erop gericht conflicten in de hand te houden. Dat betekent soms niet reageren op een provocatie en de andere wang toekeren. Maar het betekent niet passief elke misdraging ondergaan. Waar nodig zullen de rechtbank, justitiële autoriteiten en/of hulpverleners aangezocht moeten worden om met name schade voor de kinderen te beperken.

De ervaring leert dan ook dat met bedachtzaam maar waar nodig kordaat optreden veruit de meeste echtscheidingen uiteindelijk in relatieve harmonie kunnen eindigen.

Laatste update april 2021