vergoedingsrecht

Vergoedingsrechten

Als er tijdens het huwelijk schenkingen of erfenissen onder uitsluitingsclausule worden verkregen, kunnen vergoedingsrechten ontstaan wanneer dat geld bijvoorbeeld wordt besteed aan de aanschaf of een verbouwing van de gemeenschappelijke woning of aan aflossing van gezamenlijke hypotheekschuld.

Voor 1 januari 2012 gold de nominaliteitsleer, zodat (behoudens andersluidende afspraken) een aldus geïnvesteerde euro bij echtscheiding nominaal moet worden terugbetaald, ook als de woning intussen, al dan niet door de investering, sterk in waarde is gedaald of gestegen.

Met betrekking tot de periode vanaf 1 januari 2012 geldt de beleggingsleer, zodat rekening wordt gehouden met waardeverandering van de zaak waarin met privégeld is geïnvesteerd. Dat wil zeggen, als het geen verbruiksgoed betreft, want daarvoor is de nominaliteitsleer blijven gelden; Een investering met privé geld in bijvoorbeeld een gezamenlijke auto (een gewone auto, geen oldtimer) levert nog steeds een nominaal vergoedingsrecht op.

Voor meer informatie over vergoedingsrechten, kunt u hier contact met ons opnemen.

Laatste update april 2021