Verjaring

Verjaring

Het is algemeen bekend dat vorderingen kunnen verjaren. Schuldeisers zorgen ervoor dat zij de verjaring tijdig ´stuiten´ en aanmanen of een gerechtelijke procedure starten om verjaring te voorkomen. Naast de verjaring van (rechts)vorderingen bestaat ook het fenomeen van verjaring van de tenuitvoerlegging van executoriale titels.

Een executoriale titel is onder andere een vonnis, een rechterlijke beschikking, of een notariële akte. Met een executoriale titel kan de deurwaarder beslag leggen op bijvoorbeeld loon, huurpenningen, onroerend goed, aandelen en inventaris. Dit noemen wij het tenuitvoerleggen van executoriale titels; kort gezegd; executeren.

Een schuldeiser dient zich ervan bewust te zijn dat er ook verjaringstermijnen gelden voor de tenuitvoerlegging. Zo bepaalt bijvoorbeeld artikel 3:324 BW dat vonnissen in beginsel na verloop van 20 jaar niet meer kunnen worden geëxecuteerd. Toegewezen rente in een vonnis verjaart al na 5 jaar en evenzo de mogelijkheid van tenuitvoerlegging van schikkingen neergelegd in een proces-verbaal tijdens een comparitie van partijen (HR 27 november 2015, ECLI:NL:2015:3423 en artikel 3:307 BW).

Overigens kan de verjaring worden gestuit, maar wees alert op de afwijkende termijnen.

Het bovenstaande is geen compleet overzicht. Zo zijn er vele verjaringstermijnen die van groot belang kunnen zijn voor uw rechtspositie. Wilt u meer weten over de verjaring, neemt u dan contact met ons op.