Verzet tegen faillietverklaring

Verzet tegen faillietverklaring

Als de schuldenaar wiens faillissement is verzocht, niet op de faillissementszitting verschijnt, verklaart de rechtbank hem -aangenomen dat het verzoekschrift deugdelijk is- bij verstek failliet.

Dit gebeurt vaak; de schuldenaar heeft de oproepingsbrief van de rechtbank niet geopend, is verhuisd, was op vakantie, dacht dat het wel goed zou komen of had gewoon niet zoveel zin in om naar de rechtbank te gaan.

De gefailleerde die niet op de faillissementszitting is verschenen, heeft veertien dagen om bij de rechtbank verzet aan te tekenen tegen het faillissementsvonnis. Dat moet via een advocaat.

(De wel verschenen schuldenaar heeft maar acht dagen vanaf faillissementsvonnis om via een advocaat bij het gerechtshof hoger beroep in te stellen.)

Om het verzet te laten slagen, hoeft de schuldenaar niet al zijn financiële problemen op te lossen. Het is meestal genoeg om de faillissementsaanvrager en de faillissementskosten te betalen.

Hierbij is de veronderstelling uiteraard dat de faillissementsaanvrager terecht het faillissementsverzoek indiende. Is dat evident niet het geval, dan is het verzet erop gericht dat het faillissementsverzoek alsnog wordt afgewezen omdat het ten onrechte werd gedaan, waarbij de aanvrager de faillissementskosten moet dragen.

Dreigt faillissement of is uw faillissement uitgesproken, neem dan snel contact op met Bas Biezen om te bezien hoe u er met zo min mogelijk kleerscheuren vanaf kunt komen.

Laatste update april 2021