Voorlopige voorzieningen

Voorlopige voorzieningen

Een echtscheidingsprocedure duurt maanden. De rechtbank kan voor de duur van het geding alvast wat voorlopige beslissingen nemen, zogeheten voorlopige voorzieningen, bijvoorbeeld over de vraag wie er voorlopig in de woning kan blijven, aan wie de kinderen voorlopig worden toevertrouwd en hoeveel kinder- en/of partneralimentatie er vooralsnog betaald moet worden. Afhankelijk van de drukte en de capaciteit op de rechtbank kunnen zulke voorlopige voorzieningen met ongeveer een maand verkregen worden. Ze gelden meestal tot de datum van inschrijving van de echtscheiding in de registers van de burgerlijke stand.

De advocaten van Koster CS dienen in spoedeisende situaties binnen 24 uur een verzoek om voorlopige voorzieningen bij de rechtbank in.

Bent u op zoek naar meer informatie? U kunt elk moment contact opnemen met ons.

Laatste update april 2021