Wat is een faillissement?

Een faillissement is een algeheel beslag op het vermogen van de schuldenaar. Het uitgangspunt is dat de door de rechtbank aangewezen curator het vermogen van de gefailleerde te gelde maakt ten behoeve van de gezamenlijke schuldeisers. Maar de wet trekt bepaalde schuldeisers voor. Pand- en hypotheekhouders kunnen hun rechten uitoefenen alsof er geen faillissement is, voor zover de wet daar niet weer een uitzondering op maakt ten behoeve van de belastingdienst.

De faillissementskosten moeten uit de opbrengst van de failliete boedel betaald worden. Als er dan nog geld te verdelen valt, zijn boedelschuldeisers, zoals bijvoorbeeld het UWV dat salaris van door de curator ontslagen personeel heeft betaald, als eerste aan de beurt. Dan volgen preferente schuldeisers, zoals de belastingdienst voor bijvoorbeeld onbetaald gebleven loon- en omzetbelasting. Aan het einde van de rij staan de gewone of ‘concurrente’ schuldeisers, die in het merendeel van de gevallen helemaal niets ontvangen en hooguit, na maanden of jaren wachten, de omzetbelasting op hun onbetaald gebleven facturen kunnen terugvragen.

Dreigt faillissement of is uw faillissement uitgesproken, neem dan snel contact op met Bas Biezen om te bezien hoe u er met zo min mogelijk kleerscheuren vanaf kunt komen.