Wat is Pauliana?

Wie schulden heeft, mag er in beginsel voor kiezen een bepaalde schuldeisers wel te betalen en andere niet. Maar soms kunnen andere schuldeisers achteraf bezwaar maken als zij in hun verhaalsmogelijkheden zijn benadeeld. Zij doen dan een beroep op ‘de Pauliana’ en proberen de betaling teruggedraaid te krijgen. De schuldeiser die voldoening kreeg, moet dan terugbetalen.

In een procedure over Pauliana heeft de benadeelde schuldeiser een zware bewijslast, maar de wetgever maakt het hem iets makkelijker in een aantal bijzondere gevallen, bijvoorbeeld als de schuldenaar binnen een jaar voordat de benadeelde schuldeiser protesteerde, een familielid voortrok of -ingeval de schuldenaar een rechtspersoon is- een bestuurder of aandeelhouder in een betere positie bracht ten koste van de verhaalsmogelijkheden van de andere schuldeisers.

Als de schuldenaar failleert, geeft de wetgever de curator nog wat extra mogelijkheden om Paulianeuze rechtshandelingen te vernietigen. Het komt bijvoorbeeld geregeld voor dat de schuldenaar een schuldeiser kort voor faillissement niet in geld betaalt maar in goederen. Zo’n transactie kan de curator dan ten behoeve van de gezamenlijke schuldeisers terugdraaien. Ook zekerheidstellingen en leveringen/betalingen aan familieleden en gelieerde rechtspersonen kunnen op de korrel worden genomen. Overdracht van goederen tegen een te lage waarde of met verrekening van de koopprijs is eveneens aantastbaar.

Hebt u een mogelijke Pauliana kwestie aan de hand of wilt u het gevaar ontlopen dat transacties in de toekomst door een beroep op Pauliana worden aangetast, neemt u dan contact op met Bas Biezen.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *