Werkelijke proceskostenveroordeling in familiezaken

Werkelijke proceskostenveroordeling in familiezaken

Wanneer een partij een rechtszaak verliest, kan de rechter die partij veroordelen in de proceskosten van de wederpartij. De hoogte van de proceskostenveroordeling is op voorhand te berekenen; de bedragen staan vast en hebben geen directe relatie met de werkelijk gemaakte proceskosten.

In veruit de meeste familierechtelijke zaken wordt de partij die een zaak verliest niet in de kosten van het geding veroordeeld, maar draagt ieder de eigen kosten. Maar wat als een partij uit rancune de ander in rechte betrekt met als doel treiteren, of slechts om (proces/advocaat)kosten te veroorzaken? Of wat als er zomaar een bij voorbaat kansloze procedure wordt gestart?

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 26 januari 2017 arrest gewezen in een bijzondere partner- en kinderalimentatieprocedure, waarbij de vrouw werd veroordeeld in de werkelijke proceskosten van de man ad € 3.500,–.

Partijen hebben drie kinderen. Vader is maandelijks in totaal € 800,– aan kinderalimentatie en € 500,– aan partneralimentatie verschuldigd.

Moeder heeft zonder toestemming van vader een van de kinderen naar familie in Nigeria laten overbrengen en haar daar – in ieder geval tot het gewezen arrest – gehouden. Sindsdien heeft vader het gezag over de kinderen en hebben de kinderen hoofdverblijf bij vader. De rechter in eerste aanleg ontslaat vader uit de alimentatieverplichtingen. Moeder komt daarvan in hoger beroep en vader vraagt op zijn beurt om een veroordeling van moeder in de werkelijke proceskosten.

Vader wordt ontslagen uit de verplichtingen om kinderalimentatie te voldoen, aangezien twee van de kinderen reeds bij hem wonen en een kind tegen vaders wil in te Nigeria verblijft. Tevens hoeft hij geen partneralimentatie meer te voldoen aan moeder, omdat moeder zich zeer grievend heeft opgesteld. Door een kind mee te laten nemen naar Nigeria en daardoor het kind contact met de vader te onthouden, is sprake van een zeer uitzonderlijk geval dat het normale ver te buiten gaat. Van vader kan niet worden verwacht dat hij nog bijdraagt aan het levensonderhoud van moeder.

De vrouw verliest beide procedures en heeft de man nodeloos op kosten gejaagd. Gelet op de bijzondere omstandigheden van het geval acht het Hof het redelijk dat de werkelijk gemaakte proceskosten van de man worden vergoed.

Het arrest is te vinden op rechtspraak.nl met kenmerk: ECLI:NL:GHARL:2017:609.

 

Heeft u hulp nodig met het familierecht? Voor alle facetten van het familierecht kunt u bij Koster Advocaten terecht. Wij kunnen, indien nodig, met u een heftige strijd aan gaan in de rechtszaal, maar voordat we dat punt bereiken willen wij altijd eerst preventief aan de slag en kunnen wij als mediator de zaak al afhandelen. Benieuwd wat wij vandaag nog voor u kunnen betekenen? Neem dan contact met ons, zodat wij u direct verder kunnen helpen met uw familierechtelijke belang!

Laatste update april 2021