Wijziging Arbowet 1 juli 2017

Vanaf 1 juli 2017 wijzigt de Arbowet.

Werkgever en arbodienst zijn voortaan verplicht een basisovereenkomst te sluiten, waarin de wijze van  ondersteuning door de arbodienst wordt vastgelegd. In elk geval dient in de overeenkomst te worden opgenomen dat de bedrijfsarts:

– elke werkplek kan bezoeken;

– een eigen klachtprocedure heeft;

– samenwerkt met belanghebbende werknemers en hun vertegenwoordigers;

– in principe een verzoek tot second opinion honoreert;

– adviseert over preventieve maatregelen;

– beroepsziekten meldt aan het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten.

De werknemer kan vanaf 1 juli 2017 op eigen initiatief het spreekuur van de bedrijfsarts bezoeken. Dat kan ook al voordat de werknemer ziek is.

Is de werknemer het niet eens met het advies van de bedrijfsarts dan kan hij voor een second opinion terecht bij een andere bedrijfsarts. De kosten komen voor rekening van de werkgever, in elk geval als de andere bedrijfsarts is aangewezen in de basisovereenkomst. De mogelijkheid tot het vragen van een deskundigenoordeel bij UWV blijft bestaan.

Wilt u meer weten over de wijziging binnen de Arbo-wet per 1 juli 2017?

Voor alle facetten van het arbeidsrecht kunt u bij Koster Advocaten terecht. Wij kunnen, indien nodig, met u een heftige strijd aan gaan in de rechtszaal, maar voordat we dat punt bereiken willen wij altijd eerst preventief aan de slag en kunnen wij als mediator de zaak al afhandelen. Benieuwd wat wij vandaag nog voor u kunnen betekenen? Neem dan contact met ons, zodat wij u direct verder kunnen helpen met uw arbeidsrechtelijke belang!