wilsrechten

Wilsrechten

Als een ouder na het overlijden van de andere ouder wil hertrouwen, kunnen de kinderen uit het eerste huwelijk wilsrechten inroepen om te voorkomen dat bepaalde zaken uit het familiebezit verdwijnen, bijvoorbeeld een voor hen belangrijk horloge of grootvaders muntenverzameling.

Bij het overlijden van een ouder die geen testament heeft opgemaakt, verkrijgt volgens het systeem van de wettelijke verdeling de stiefouder de gehele nalatenschap. De kinderen krijgen slechts een tot het overlijden van de stiefouder niet opeisbare vordering in geld ter grootte van hun erfdeel.

Door het wilsrecht in te roepen, zorgen de kinderen dat zij het eigendom van de betreffende zaak krijgen. De langstlevende ouder mag de zaak wel onder zich blijven houden en gebruiken; de langstlevende ouder behoudt het vruchtgebruik. Bij overlijden van de langstlevende ouder gaan de zaken naar de kinderen.

De waarde van zo’n aan een kind overgedragen zaak strekt in mindering op hetgeen het kind in geld van de langstlevende ouder te vorderen heeft. En de waarde van de zaak kan niet meer zijn dan het bedrag van die vordering.

Wilsrechten kunnen bij het hertrouwen worden ingeroepen, maar ook bij het overlijden van de langstlevende ouder, zodat de stiefouder de betreffende zaak dan aan de kinderen moet overdragen. Een kind kan van de stiefouder geen overdracht verlangen van zaken die meer waarde hebben dan hetgeen het kind in geld te vorderen heeft.

Wilsrechten kunnen bij testament worden beperkt, uitgesloten of uitgebreid.

Heeft u te maken met een situatie waarin zaken waaraan u hecht uit de familie dreigen te verdwijnen, neem dan contact met ons op om te bezien of het inroepen van wilsrechten uitkomst kan bieden.

Heeft u vragen over een erfenis kwestie? Win juridisch advies in bij Koster CS of neem ons in de arm als erfrecht advocaat.

Laatste update januari 2021